Využití moderních 2D čárových kódů /QR-code/ pro rozvoj turistiky s využitím mobilních technologií a internetu, zaměřené na geologicky významné lokality CHKO Českého středohoří.

09.04.2011 11:02

Projekt umožňuje oživit zájem hlavně mladých lidí o naučné stezky, přírodní a kulturní památky.  Klasickou informační tabuli je možné doplnit nebo zcela nahradit tzv. tagglistem, který uživatele přesměruje na interaktivní podobu naučné stezky navrženou speciálně pro mobilní telefon. Využití tagglistů umožňuje alternativu informačních tabulí v místech, kde není možné umístit z hlediska rozměrů a dispozic klasickou informační tabuli. Malé tagglisty nepůsobí v přírodě rušivě a jejich obnova v případě poškození je z hlediska nákladů minimální a není časově náročná. Seznámení mládeže s technologií  beetaggů umožní zvýšit zájem dětí o turistiku, která díky využití mobilního telefonu bude atraktivnější

Systém taggmanager. cz poskytuje o krajině informace, fotografie, které návštěvníkovi poskytnou informace o daném místě. Jednotlivé, již vytvořené stezky pomocí „tagglistů“ s jednotlivými zastaveními lze najít na stránkách partnera projektu www.taggmanager.cz. Projekty využívající tohoto systému již byly podpořeny MŽP ČR v rámci RF. Pro další rozvoj a propagaci systému je třeba jej aplikovat do dalších lokalit na území ČR.

     Mobilní telefon je dnes běžně využíván hlavně mladou generací k práci s interaktivním obsahem a dokáže zobrazit velké množství informací. Technologie  beetaggových stezek pracuje se schopností mobilních telefonů za pomoci jednoduché aplikace číst 2D kódy a propojit je s interaktivní akcí jako je přesměrování na webové stránky, stažení požadovaného obsahu či získání dodatečných informací.

 Projekt by mě přispět ke zvýšení informovanosti veřejnosti o důležitosti významu přírodních, kulturních a geologických hodnotách Severočeského kraje /CHKO České středohoří /. V CHKO České středohoří je řada míst a lokalit, které jsou zahrnuty do kulturního a přírodního dědictví se spoustou státních přírodních rezervací a chráněných přírodních útvarů. Realizací projektu bude vytvořena síť stezek, které budou dosažitelné nejen přímou návštěvou vybraných zastavení, ale i na serveru www.taggmanager.cz pomocí internetových sítí. Značení jednotlivých zastavení vybraných naučných stezek v CHKO tabulkami o rozměru 10x21 cm s grafickými kódy/tagglist/, které po přečtení pomocí mobilního telefonu /musí být vybaven fotoaparátem/ otevře v prohlížeči strukturovanou textovou a obrazovou informaci. Jedna z velkých výhod tagglistů je procházení stezek nejen v terénu, ale možnost si NS projít virtuálně doma prostřednictvím počítače.  Informace bude dosažitelná nejméně ve dvou jazykových mutacích /AJ,NJ/.